CyberHub er blevet en del af DigitalLead.

DigitalLead arbejder løbende med at sætte cybersikkerhed på dagsordenen i Danmark. Dette gøres blandt andet gennem informationsarrangementer, webinarer, konferencer og fælles tiltag med vores videnspartnere, offentlige myndigheder, erhvervsorganisationer og relevante erhvervsfremmeaktører.

Med et stærkt fokus på cybersikkerhed er DigitalLead allerede centralt positioneret inden for cybersikkerhedsområdet og har gode og nære relationer til de fleste nøgleaktører på feltet. Vi kan derfor spille en vigtig rolle som brobygger og konsortiedanner med henblik på at udvikle et stærkere økosystem omkring cybersikkerhed i Danmark.

Fusionen mellem CyberHub og DigitialLead giver dermed mulighed for et endnu stærkere community for startups, og den tværfaglige interaktion mellem cyber-området og tech i en bredere forstand styrkes markant. Cybersikkerhed er nemlig ikke bare en selvstændig vertikal men vil altid være kontekstorienteret, og synergier ses også i forhold til at styrke cyberbevidsheden f.eks. inden for sundhed, energi, og andre områder. Med et bredt digitaliseringsfokus har DigitalLead netop mulighed for at understøtte dette.

Fremover kan du finde al information om cyberrelaterede aktiviteter på DigtialLead’s hjemmeside som netop er i gang med at blive opdateret med al den information, du normalt finder på CyberHub siden.

Indtil da kan du finde alle cyberrelaterede aktiviteter under DigitalLead’s samlede aktivitetsoversigt:

https://digitallead.dk/kalender/